Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

swinkaszynka
2260 48cb 500
Reposted fromhighlmittel highlmittel viaradaetyki radaetyki

April 20 2017

swinkaszynka
7506 ded5 500
swinkaszynka
7500 fd45 500
Reposted byBadylczosnkowahugostiglitzHypothermiaedhellsiknitrusoipojaratfusmoke11ziemisseverythingmempra

April 18 2017

swinkaszynka
5546 81fb 500
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viaradaetyki radaetyki
swinkaszynka
Reposted fromunsteadyshy unsteadyshy viaradaetyki radaetyki

April 12 2017

swinkaszynka
Reposted fromPureVanilla PureVanilla viaradaetyki radaetyki

April 08 2017

swinkaszynka
0095 f704 500
Reposted fromJapko Japko viaradaetyki radaetyki
2510 4135 500
Reposted fromthebonnie thebonnie viaradaetyki radaetyki

March 30 2017

swinkaszynka
6904 f852 500

March 25 2017

swinkaszynka
6979 77b1
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaspencter spencter

March 21 2017

swinkaszynka
1102 d2da 500
swinkaszynka
1087 04a2 500

March 11 2017

swinkaszynka
6123 ffb7 500
Reposted fromorelh orelh viaspencter spencter
7651 175f
Reposted fromgreggles greggles viaspencter spencter

February 16 2017

swinkaszynka
0591 6ae7
Reposted fromonionrings onionrings viasober sober

July 02 2015

swinkaszynka
2719 70a7
Reposted fromvs vs viaSebeczek Sebeczek

June 25 2015

swinkaszynka
1734 0b6a 500

szklanka fajek.
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viaspencter spencter

June 22 2015

swinkaszynka
swinkaszynka
3790 cfbd 500
Ja kojarzę jak kiedyś po mistrzowsku dojechał tulczyńskiego rolnika, który nie chciał mu sprzedać swojej ziemi, bo niby jego z dziada pradziada i chce tam po wiek wieków gospodarzyć. W swoim misternym planie doniósł na niego do organów administracji państwowej, że ten nielegalnie wyciął drzewa na swoim polu co było zresztą zgodne z prawdą. Dopieprzyli mu taką grzywnę, że się chłopina nie pozbierał. W efekcie ziemia i chałupa trafiła na licytacje komorniczą, całą wieś pod przewodnictwem księdza proboszcza Antoniego zbierała hajsiwo, co by się zgadzało i ziemi chłopu nieodebrali. Nikt nie domyślał się, że to robota Tracza Janusza, który przebił ofertę wszystkich, zdobył co chciał, a w chałupie celem ostatecznego upodlenia niepokornego rolnika otworzył burdel o wdzięcznej nazwie "Ojcowizna". Tak właśnie wgniatał w podłoże swoich wrogów Tracz Janusz, najczarniejszy z czarnych charakterów polskich seriali. Niejaki Waldemar Jaroszy to mu może buty czyścić.

June 21 2015

swinkaszynka
5849 1cad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl